Zgromadzenie publiczne w dniu 8 lutego 2020 r.

Zgromadzenie publiczne w dniu 8 lutego 2020 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00, miejsce zgromadzenia Plac Wolności przy ul. Rynkowej w Budzyniu, skąd nastąpi przemarsz ul. Chodzieską pod pomnik na budzyńskim Okręgliku.

Informacja zgodnie z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631).