I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oraz lokalu użytkowego: Prosna

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2 Ogłoszenie - strona 3