I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej: Nowe Brzeźno nr dz. 340/3

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu