Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzyniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15.11.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.11.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.