I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej: Nowe Brzeźno nr dz. 340/3

Ogłoszenie