I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej: Brzekiniec nr dz. 70/7

Informacja o odwołaniu przetargu z dnia 20 listopada 2019 r.:

Informacja o odwołaniu przetargu z dnia 20 listopada 2019 r.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie