I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu