Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń w okresach nauki szkolnej 2019r - 2021r

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.07.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.07.2019 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.07.2019 r. - strona 1

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - 29.07.2019 r.:

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - 29.07.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8 lipca 2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8 lipca 2019 r.