Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Szkół Podstawowych