Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu