Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji