Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu