Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu