I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej–stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w miejscowości Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu: