Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny dz. 76

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu