Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 3.06.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 3.06.2019 r.