I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Budzyń ul. Lipowa

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu