Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 maja 2019 r.