Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach