Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.05.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 3

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2019 r. - strona 2