Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 6 maja 2019 r.