Informacja Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 maja 2019 r.