Informacja Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r.