I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej–stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w miejscowości Bukowiec

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej–stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w miejscowości Bukowiec