Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2019 rok.

UCHWAŁA NR II/16/2018

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 grudnia 2018 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2019 rok.