Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok.