Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/194/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.