SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA OSIEDLA PIASKI W BUDZYNIU – PRZYŁĄCZE WODY DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUDZYNIU

Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r.:

Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r. - strona 1 Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r. - strona 2