Informacja Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 marca 2019 r.