Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.02.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.02.2019 r.