Zgromadzenie publiczne w dniu 7 lutego 2019 r.

Zgromadzenie publiczne w dniu 7 lutego 2019 r. od godz. 20:00 do godz. 22:00, miejsce zgromadzenia Plac Wolności przy ul. Rynkowej w Budzyniu, skąd nastąpi przemarsz ul. Chodzieską pod pomnik na budzyńskim Okręgliku.

Informacja zgodnie z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408).