Protokół z II Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2018 r.