Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci