Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń: