Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2017: