Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - stron 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - stron 2

Informacja o treści złożonych ofert - sprostowanie z dnia 24.12.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert - sprostowanie z dnia 24.12.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.12.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.12.2018 r.