Protokół z I Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 19 listopada 2018 r.