Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń: