Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 7 listopada 2018 r.