Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.