Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 2 listopada 2018 r.