Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Strażacka

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej