Protokół z XL Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2018 r.