Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 8 czerwca 2018 r.