Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 29 września 2018 r.