Informacja Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2018 r.