Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu z dnia 26 września 2018 r.