Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 10 września 2018 r.