Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Prosna

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.09.2018 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19.09.2018 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.09.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.09.2018 r.