Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r.